O kancelariji

Advokatsku kancelariju Ćirić osnovao je advokat Svetislav Ćirić 1953. godine u Beogradu, a od 1967. godine, kancelarija se nalazi u Nišu.

Svetislav Ćirić je za svojih više od 40 godina rada u advokaturi obavljao i različite funkcije u Advokatskoj komori u Nišu, i dobitnik  je:

  • Povelje za dugogodišnji stručan i savestan rad u advokaturi i izuzetan doprinosu radu Advokatske komore Niša, i

  • Povelje povodom 125 godina rada advokature u Srbiji.

Advokatsku kancelariju sada vodi advokat Dejan Ćirić, koji upisan u imenik advokata Advokatske komore u Nišu počev od 1986. godine. Pored bavljenja advokaturom, obavljao je i različite funkcije u Advokatskoj komori u Nišu i Advokatskoj komori Srbije.

  • od 1994 do 2000. godine bio je potpredsednik Advokatske komore u Nišu

  • od  2000 do 2006. godine bio je predsednik Advokatske komore u Nišu

  • od 2006 do 2012. godine bio je potpredsednik Advokatske komore Srbije

  • od 2009. godine vršio je funkcioju predsednika Advokatske komore Srbije

Advokat Dejan Ćirić je bio član Visokog saveta sudstva Republike Srbije kao predstavnik advokature Srbije u periodu od 2009 do 2014 godine.

  1. Advokat Dejan Ćirić je nosilacPovelje Advokatske komore u Nišu za dugogodišnji stručan i savestan rad u advokaturi i izuzetan doprinosu radu Advokatske komore Niša

  2. Plakete Advokatske Komore Srbije za dugogodišnji stručan i savestan rad u advokaturi i izuzetan doprinosu radu Advokatske komore Srbije.

  3. Advokat Dejan Ćirić je pokrenuo projekat besplatne pravne pomoci u Nišu u kome su advokati i advokatske komore nosioci pružanja besplatne pravne pomoći, a što je bila osnova za pokretanje istih projekata i u drugim advokatskim komorama u Srbiji.

Comments are closed.